Financiële rapportages

Begroting, liquiditeit/cashflow

Wij helpen u met het verschaffen van inzicht in uw te verwachten inkomsten en uitgaven over een gestelde periode.

Dit doen wij samen met u zodat u zelf bewust wordt van uw inkomsten en uitgaven patronen en we blijven dit monitoren.

Tussentijdse resultaten

Periodiek verschaffen wij u inzicht in de tussentijdse resultaten van uw onderneming.

Dit is mogelijk per maand, kwartaal, halfjaar.

Debiteuren & Crediteuren

Periodiek, kunnen wij u overzicht verschaffen van de rekeningen die u nog moet betalen aan leveranciers of wat het openstaande saldo is van

de rekeningen die u verstuurd heeft aan uw klanten.